Danh mục tin tức
Thống kê
Tìm kiếm :   

Sản lượng đồng thế giới nửa đầu năm 2011 tăng

Thị trường đồng toàn cầu thặng dư 107.400 tấn trong 6 tháng đầu năm nay so với thặng dư 84.000 tấn cả năm ngoái.