Danh mục tin tức
Thống kê
Tìm kiếm :   

Nhập khẩu kim loại 7 tháng đầu năm chiếm 2,71% kim ngạch nhập khẩu hàng hoá cả nước

Theo số liệu thống kê, 7 tháng đầu năm cả nước nhập khâủ 374.044 tấn kim loại, trị giá 1,57 tỷ USD, chiếm 2,71% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá cả nước (tăng 1,2% về lượng và tăng 11,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2010); trong đó riêng tháng 7 nhập 53.854 tấn, trị giá 232,96 triệu USD (giảm 6,6% về lượng và giảm 7,2% về kim ngạch so với tháng trước đó).